Sık Sorulan Sorular

Elbette yapıyoruz. 

Öncelikle arıtılacak suyun kaynağı ve arıtılan suyun kullanım amacı belirlenmelidir. Ham su analizi laboratuar sonuçları tarafımıza iletildiğinde kapasiteye göre uzman ve deneyimli mühendislerimiz projelendirip ekonomik ve kaliteli sistemler sunmaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışındaki her lokasyonda montaj-devreye alma ve servis hizmetimiz vardır.

"TS266 İnsani Tüketim Amaçlı Sular" standartlarına göre uygun PH değeri 6,5-9,5 arasındadır.

Evet Deniz suyu arıtılıp içme ve kullanım suyu olarak kullanabilirsiniz.

Tecrübeli ve donanımlı ekibimizin yapacağı keşif çalışması ile tespitler yaparak optimum seçenekleri sunmaktadır.

İşletme maliyeti , talebinize özel hazırlanan projemize istinaden hesaplanıp tarafınıza iletilmektedir.

Ürün suyu deposundan sonra yerleştirilecek dezenfeksiyon üniteleri ile kullanımdan sonra bakteriyolojik kontaminasyon riski azaltılmaktadır.

Yumuşatma sistemleri ile elde edilen su ekipmanlarınızdaleke ve kireçlenme sorununu ortadan kaldıracaktır.

Ultraviyole cihazı, içerisindeki uv lamba sayesinde insan sağlığını tehdit edebilecek olan zararlı mikroorganizmaların yapılarını bozarak tehdit unsuru olmaktan çıkmalarını sağlar.

Evet belli periyotlarda değişim gerekir, Aktif Karbon her yıl - Reçine iki yılda bir - Kum üç yılda bir olarak önerilir.

Membran değişim süresi Ham su değerleri ve kullanıma bağlı olarak değişmekte olup ortalama 2 senedir.