Turizm

Turizm

Temiz suya her bireyin ihtiyacı bulunmaktadır. Müşteri kullanımı, bahçe sulaması, çamaşır yıkanması gibi aktiviteleri için yüksek su kullanımına ihtiyaç duyan turizm sektöründe, kuyu suyu, deniz suyu, nehir suyu gibi farklı kaynaklardan ham suyu arıtarak kullanıma ve içmeye uygun hale getirebilmekte, bahçe ve yeşil alanlarda, kullanımdan kaynaklı atık suyun geri kazanılmasını sağlayarak sulama yapabilmelerini sağlayabilmekteyiz.