Atık Su Arıtma Çözümleri

Atık Su Arıtma Çözümleri

Gerek evsel gerekse endüstriyel atık suların çevreye olası zararlarını azaltmak ve kullanılabilir suların devamlılığını sağlamak için kurulan atık su arıtma tesisleri giderek yaygınlaşmaktadır. Atıksuların, arıtıldıktan sonra deşarj edileceği ortamlara sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için öncelikle kaynağında toplanması ve uygun arıtma yöntemleri kullanılarak istenen deşarj standartlarına getirilmesi gerekmektedir.

Eurotechwater atıksu arıtma çözümlerinin amacı, atıksuların istenen deşarj standartlarına ulaştırılabilmesini ve yerine göre sulama, araç yıkama gibi alanlarda tekrar kullanılabilmesini ve dolayısıyla su tüketiminin azaltılarak, kaynakların daha az kirlenmesini sağlamaktır.

Önceki
Deniz Suyu Arıtma Çözümleri
Sonraki
Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri